Xiaoyoukeng Data Demonstrate

地表溫度監測

小油坑(Xiaoyoukeng)&菁山(Jingshan)

測站位置圖


資料顯示

一週變化